Zoek op

education permanente

algemeen groei en conjunctuur: Voortdurende her- en bijscholing om snel verouderende kennis bij te spijkeren. Een hiermee ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=education permanente

Education permanente

Onder education permanente verstaan we de voortdurende her- en bijscholing om de snel verouderende kennis bij te spijkeren. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/educationpermane

education permanente

Onderwijs, meestal na middelbaar onderwijs en op part-time basis of voor een korte termijn, soms zonder erkenning, bedoeld als voorzetting op of bijscholing van volwassenenonderwijs, voor de persoonlijke, academische of beroepsmatige ontwikkeling.
Categorie: Vakgebieden > volwassenenonderwijs.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10491
Geen exacte overeenkomst gevonden.