Zoek op

elektrode

elektrode zelfst.naamw. scheikunde een stuk materiaal dat alleen elektronische geleiding kent en dat dient om een stroom door een eletrolyt of een vacuüm te voeren    Voorbeeld: `De vorm en het materiaal van een elektrode zijn erg belangrijke parameters in de elektrochemie. ` Bron: W...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/elektrode

ELEKTRODE

1) Anode 2) Deel van een microfoon 3) Kathode 4) Lasbaget 5) Lasmetaal 6) Lasstaaf 7) Metalen plaatje ter geleiding van elektrische stroom 8) Plaat die in een elektroliet gezet is 9) Stroomgeleider 10) Stroomgeleider in elektrolyten en gassen 11) Stroomgever 12) Uiteinde van een stroomgeleider
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ELEKTRODE/1

Elektrode

Een elektrode is een geleider die gebruikt wordt om contact te maken met een niet-metalen deel van het circuit of met een deel van het elektrisch circuit dat niet als vast onderdeel van dat circuit gedacht wordt. Michael Faraday stelde de naam elektrode samen uit de Griekse woorden elektron (barnsteen), waar het woord elektriciteit van is afgeleid...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrode

elektrode

geleider van elektrische stroom in elektrolyten en gassen
Jaar van herkomst: 1859 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

elektrode

engelse vertaling: electrode
Groepen: elektrolyse
Deel van een elektrochemische cel dat elektronen opneemt of afstaat.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10518

elektrode

stroomgever, pool van een elektrisch element.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10621

elektrode

Def.: metalen toeleiding voor de elektrische stroom in een vloeistof of gas
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Elektrode

Een kleine geleidingsdraad met een elektrodeplaatje die de elektrische stimulatie naar het ruggenmerg stuurt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11074

Elektrode

Een elektrische geleider die functioneert als fysiek transportmiddel van stroom.
Gevonden op http://www.energiewereld.nl/woordenlijst/

elektrode

pool van elektrische keten (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/elektrode

elektrode

[Natuurkunde] een elektrische geleider die functioneert als fysiek transportmiddel van stroom
Gevonden op https://quizlet.com/119725233/begrippen-natuurkunde-hoofdstuk-52-flash-card
Geen exacte overeenkomst gevonden.