Zoek op

emeritus

na volbrachte dienst ontslagen
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Emeritus

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijvoegelijk naamwoord] rustend (van predikanten, hoogleeraren enz.).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0008.htm

emeritus

(E., Em, emer.) emeritus
Gevonden op http://people.zeelandnet.nl/jakkes/

Emeritus

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Emeritus``] Romeinsch krijgsman, die zijnen diensttijd eervol volbragt had. Deze diensttijd bedroeg 20 jaren of beter gezegd veldtogten bij het voetvolk of 10 jaren bij de ruiterij
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0006.htm

emeritus

in ambtsrust
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

emeritus

rustend van hoogleraar of geestelijke (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/emeritus

emeritus

zijn ambt neergelegd hebbend
Jaar van herkomst: 1658 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

EMERITUS

1) Bejaarde voorganger 2) Gepensioneerd 3) Gepensioneerde dominee 4) Gepensioneerde hoogleraar 5) In ruste 6) Met ambtsrust 7) Niet actief 8) Niet meer in functie 9) Op rust 10) Predikant in rust 11) Predikant in ruste 12) Rustend 13) Rustend gepensioneerd 14) Rustend hoogleraar 15) Rustend predikant 16) Rustende geestelijke
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EMERITUS/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.