Zoek op

empathie

Zich kunnen verplaatsen in gedachten en gevoelens van een ander; ook wel het gaan meevoelen van de emoties van die ander.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/empathie

empathie

de empathie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɛmpa'ti] eigenschap dat je de gevoelens of gedachten van een ander aanvoelt Voorbeelden:   `Empathie is belangrijk in de communicatie.`, `empathie tonen in een gesprek met een ernstig zieke`Synoniem:   inlevingsv...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/empathie

EMPATHIE

1) Eigenschap dat je de gevoelens van een ander aanvoelt 2) Het medevoelen 3) Het zich inleven in anderen 4) Inleveringsvermogen 5) Inlevingsvermogen 6) Invoeling 7) Vermogen zich in anderen in te leven
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EMPATHIE/1

Empathie

Empathie is een ander woord voor inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid om je in te leven in de gevoelens van anderen. Het woord empathie is afgeleid van het Griekse woord ἐμπάθεια (empatheia), of invoelen. ==Algemeen== Het zichzelf kunnen verplaatsen in anderen draagt bij tot het kunnen begrijpen van emoties van anderen en tot de com...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Empathie

Empathie

Empathie is een manier van luisteren waardoor echte communicatie mogelijk wordt. Het is dus de eerste fase van communicatie. In de psychotherape is empathie een techniek met zowel logische (inzichtelijke ) als psychologische (emotionele) aspecten: De luisteraar spant zich maximaal in om de mededeling te begrijpen zoals die bedoeld is en geeft de sp...
Gevonden op http://psy.cc/psy/wiki/pmwiki.php?n=Begrippen.Empathie

empathie

Begrip uit de esthetica en de literaire kritiek, omstreeks 1850 in Duitsland opgekomen en aldaar met ‘Einfühlung’ aangeduid. Het behelst het veronderstelde vermogen van de lezer, kunstbeschouwer, luisteraar enz. om de atmosfeer van het kunstwerk en de prikke...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

empathie

inlevingsvermogen
Jaar van herkomst: 1968 (KWT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

empathie

(volgens van dale) het zich inleven in de belevingswereld van anderen, het zich kunnen verplaatsen in de gevoelens of de gedachtegang van een ander
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10437

Empathie

Empathie is het vermogen van iemand om zich in de gedachten- en belevingswereld van anderen te kunnen inleven. Iemand die over veel empathie beschikt wordt empatisch genoemd. Hij of zij is invoelend en begrijpend en kan zich verplaatsen in de situatie van de ander. Het empatisch vermogen wordt als een belangrijke factor beschouwd in de omgang met a...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Empathie

empathie

inlevingsvermogen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/empathie

Empathie

De mate waarin iemand bij zijn emoties kan, ze kan herkennen bij zichzelf en anderen en ze kan verwoorden en er iets mee doen, noemen we ook wel empathie. Mensen die voldoende empatisch kunnen zijn, kennen zichzelf op het emotionele niveau en kunnen met anderen op het gevoelsniveau verkeren, ze zijn zich bewust van zichzelf en anderen.
Gevonden op http://www.hetklantenbedrijf.nl/woordenlijst/

empathie

Emoties raken aan het wezenlijke van ons als mens. Onze omgang ermee, de erkenning dat ze in ons leven en de verwoording van de emotie en de beleving ervan naar onszelf en anderen kleurt het beest in ons, niet alleen op het niveau van de sekse - vrouwen kunnen in het algemeen beter bij hun emotie dan mannen - maar ook op individueel niveau. Emotie....
Gevonden op http://www.idee-pmc.nl/zijn/empathie.html

Empathie

De emoties en de gevoelens van anderen begrijpen (door je te verplaatsen in de ander) zonder deze zelf te ervaren of te beleven (indien wel gaat het eerder over 'meevoelen met de ander').
Gevonden op http://www.participate-autisme.be/nl/index.cfm

Empathie

Empathie is de sociale vaardigheid om je in te leven in de gevoelens en de gedachtenwereld van anderen, gekoppeld aan het vermogen om dit te tonen. Hierdoor voelt iemand zich oprecht begrepen. Empathisch vermogen speelt een belangrijke rol in de communicatie tussen mensen onderling. Zonder empathisch vermogen is het onmogelijk om op gevoelsniveau t...
Gevonden op http://www.spiritueel-woordenboek.nl/woordenboek/E/empathie_289/

Empathie

Ons inlevingsvermogen in de gevoelens van anderen.
Een van onze allerbelangrijkste sociaal-menselijke kwaliteiten.
Gevonden op http://www.universele-beschaving.nl/Universele_beschaving__definit/body_uni

empathie

[Nederlands] inlevingsvermogen
Gevonden op https://quizlet.com/18562718/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.