Zoek op

empirisch onderzoek

Onderzoek om door systematische observatie en/of meting samenhangen tussen verschijnselen te ontdekken of te toetsen. Een belangrijke subcategorie is experimenteel onderzoek.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/empirisch-ond

Empirisch onderzoek

Empirisch onderzoek beschrijft elke onderzoeksactiviteit die directe of indirecte waarnemingen gebruikt. Historisch gezien was de empirie een wetenschappelijke doorbraak in de dertiende eeuw, waardoor de Renaissance een tijdperk van louter speculatieve wetenschapsbeoefening doorbrak en de Verlichting aankondigde. Het principe is de inductie, men b...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Empirisch_onderzoek

Empirisch onderzoek

Empirisch onderzoek is onderzoek dat gebaseerd is op eigen ervaring. Hierbij wordt gebruik gemaakt van directe of indirecte waarnemingen, dit in tegenstelling tot theoretische, filosofische en rationele wetenschappen. De empirische onderzoeken kwamen rond de dertiende eeuw steeds meer op gang. Dit leidde uiteindelijk tot een periode, de Renaissance...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Empirisch_onderzoek

Empirisch onderzoek

Onderzoek dat tot doel heeft theorien en hypotheses te toetsen aan de werkelijkheid.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Empirisch onderzoek

Men probeert een zekere regelmaat te ontdekken in de waargenomen verschijnselen, om zo inzicht te krijgen en tot een algemeen geldende uitspraak te komen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10613

Empirisch onderzoek

Onderzoek dat gebaseerd is op ervaring of proefneming en niet op berekening of redenering.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11110
Geen exacte overeenkomst gevonden.