Zoek op

ententestructuur

[Management-en-organisatie] horizontale structuur, gebaseerd op nevenschikking (naast elkaar)
Gevonden op https://quizlet.com/115773660/hoofdstuk-4-termen-samenvatting-flash-cards/

ententestructuur

[Management-en-organisatie] hoort bij meerhoofdige directie, de leden hebben zowel een individuele als een collectieve beslissingsbevoegdheid
Gevonden op https://quizlet.com/45160226/organisatiekunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.