Zoek op

evolutie

de evolutie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [evoˈly(t)si] Verbuigingen:   evolutie|s (meerv.) geleidelijke ontwikkeling © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'evolutie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de s...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/evolutie

evolutie

De geleidelijke ontwikkeling, waarbij uit eenvoudig gebouwde soorten steeds ingewikkelder soorten ontstaan.
Onder evolutie wordt ook verstaan het ontstaan van nieuwe soorten, door verandering van genfrequenties binnen een populatie.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

evolutie

Te gebruiken voor de geleidelijke ontwikkeling, van generatie op generatie, van levende organismen, van eenvoudige tot complexere vormen, vooral als gesteld in de theorie van Darwin of in alternatieven of wijzigingen hiervan.
Categorie: Abstracte Begrippen > biologische begrippen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Evolutie

geleidelijke vorming of omvorming.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10489

evolutie

ontwikkeling. Een evoluerende wijn ontwikkelt zich in de fles. Maar kan ook staan te ontwikkelen in het glas, soms door microgisting of door uitwisseling van electronen. Het resultaat is kleine belletjes in een stille wijn. Zie ook rijpen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10519

Evolutie

Let op: Spelling van 1858 beweging, zwenking der soldaten; beweging of wending van eene vloot, een leger, enz.; (in de muzijk) de buiging van de stem
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Evolutie

een overgang van het homogene, of het gelijke naar het heterogene, of het verschillende, en van het ongeïntegreerde, of het onsamenhangende naar het geïntegreerde, of het samenhangende
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10645

Evolutie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), zwenking; de evolutiën, bewegingen van krijgsvolk of van eene vloot.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0008.htm

Evolutie

Biologische evolutie syaat voor de aangenomen progressieve ontwikkeling van dieren en planten uit voorouders met verschillende en in de regel minder complexe morfologie en fysiologie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/nol.php

Evolutie

Evolutie gebeurt heel geleidelijk. Bij evolutie ontstaan uit eenvoudig gebouwde organismen ingewikkeldere organismen. Men gaat ervan uit dat bestaande soorten niet altijd hebben bestaan. Volgens de evolutietheorie ontstaan door veranderingen van erfelijke eigenschappen en natuurlijke selectie, nieuwe soorten. Charles Darwin hield zich erg bezig met...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Evolutie

De geleidelijke ontwikkeling van soorten organismen in de loop van de tijd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10671

evolutie

geleidelijke ontwikkeling
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

evolutie

geleidelijke ontwikkeling (verandering) van de ene generatie op de andere.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

evolutie

graduele verandering i-d structuren e-d fysiologie van plant- & dierspeciën - alg. complexere organisme produceren - als resultaat van nat. selectie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10745

Evolutie

Ontstaan en verdwijnen van soorten door selectie (z.o. darwinisme)..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

evolutie

Het totaal aan veranderingen in de kenmerken van organismen of populaties die van generatie op generatie zijn ontwikkeld; de geleidelijke ontwikkeling van organismen vanuit voorouders sinds het begin van het leven op aarde. Door de evolutie zijn alle huidige levensvormen ontstaan, via aanpassing van ervoor levende organismen. Dit is bereikt door na...
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&selected=definiti

Evolutie

[Geschiedenis] Langzame ontwikkeling
Gevonden op https://quizlet.com/96776976/geschiedenis-flash-cards/

evolutie

[Aardrijkskunde] de langzame ontwikkeling van het leven op aarde
Gevonden op https://quizlet.com/97847931/aardrijkskunde-flash-cards/

evolutie

•ontwikkeling, verandering. • [biologie] de geleidelijke verandering door de tijd van soorten organismen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/evolutie

Evolutie

Engels:Evolution ontwikkeling
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/e

Evolutie

Engels:Evolution ontwikkeling
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/e

Evolutie

Ontwikkeling, in tegenstelling tot involutie of inwikkeling. In theosofische zin de ontwikkeling in de richting van zuiver goddelijk bewustzijn, terug naar de bron van bewustzijn.
Gevonden op http://www.katinkahesselink.net/faq/ganesha.htm

Evolutie

De ontwikkelingsgang in de loop van de jaren
Gevonden op http://www.musculoskeletalmedicine.nl/index.php?option=com_content&view=art

Evolutie

Evolutie is van het Latijnse werkwoord evolvere afgeleid en betekent letterlijk "zich ontrollen" of "los-" of "afwikkelen". Figuurlijk betekent het "ontwikkeling" en in die betekenis wordt het vaak gebruikt in de wetenschap en filosofie. De betekenis "ontwikkeling" wordt het meest gebruikt en heeft in het taalgebruik een geheel eigen kar...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Evolutie

Evolutie

[Pokémon] - Bij het Evolueren ontwikkelt een Pokémon zich in een grotere en sterkere vorm. Bij het evolueren verandert ook de naam van de Pokémon. Het aantal keer dat een Pokémon kan evolueren is afhankelijk van de soort: sommige Pokémon evolueren niet, anderen één keer en weer andere twee keer. Sommige Pokémon, bij...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Evolutie_(Pokémon)
Geen exacte overeenkomst gevonden.