exploitatie

de exploitatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɛksplwɑ'ta(t)si] Verbuigingen:   exploitatie|s (meerv.) het runnen en verdienen aan een bedrijf of bezit (van een ander) Voorbeeld:   `behoud, ontwikkeling en exploitatie van industrieel erfgoed` © Kerner...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/exploitatie

exploitatie

elk gebruik van de in licentie gegeven technologie inzonderheid in de produktie, de actieve of passieve verkoop voor een grondgebied, ook indien deze los staat van de vervaardiging in dat grondgebied, of de leasing van de produkten onder licentie
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/exploitatie

Exploitatie

Het winnen van delfstoffen of energiedragers.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10571

exploitatie

bebouwing, ontginning, uitbating uitbuiting
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/exploitatie

exploitatie

Def.: zaken en werkzaamheden die het mogelijk maken dat alle activiteiten, die voor de instandhouding nodig zijn, uitgevoerd kunnen worden. Toelichting: Voorbeelden: gebouwen, materieel, verlichting, voer- en vaartuigen en overdrachten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

exploitatie

•het met winst draaiende houden.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/exploitatie

EXPLOITATIE

1) Exploiteren 2) Gebruik 3) Gebruiking 4) Landontginning 5) Mijnbouw 6) Navorsing 7) Ontginning 8) Uitbuiting 9) Uitzuiging 10) Uitbating
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EXPLOITATIE/1

exploitatie

(exploitatie / exploiteren / geëxploiteerd) (auteursrecht) ontginnen, uitbaten. Gerelateerde- en regelgeving: art. 45a Auteurswet 1912 ( Aw ) [context]
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

Exploitatie

[ICT] - Met het begrip exploitatie in de informatica wordt bedoeld het ter beschikking stellen (utiliseren, faciliteren) van computerinfrastructuur aan de eindgebruikers, teneinde aan het gestelde dienstenniveau of aan de verwachtingen van de klant te voldoen, inclusief het signaleren van nieuwe wensen. Met de verwachtingen
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Exploitatie_(ICT)

Exploitatie

Exploitatie is het uitbaten van bezittingen. Dit kan de ontginning van een mijn of een stuk grond zijn, het gebruik van een gebouw of een product of het uitvoeren van een lijndienst. In negatieve zin kan het ook uitbuiting betreffen. Wanneer een bezitting te intensief gebruikt wordt is er sprake van overexploitatie. Indien de kosten hoger zijn dan
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Exploitatie

Exploitatie

Het zelfstandig naamwoord exploitatie is afgeleid van het werkwoord exploiteren dat zoveel als “gebruiken” betekent. Enkele synoniemen van het woord exploitatie zijn: ontginnen, met winst draaiend houden, uitbuiten, opleveren, leiden, ter beschikking stellen, runnen. Hieronder volgen enkele zinnen waarbij de betekenis van exploitatie beter naar
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Exploitatie
Geen exacte overeenkomst gevonden.