Zoek op

Exploratie

Het onderzoeken en het verder ontwikkelen van het dansidee of dansmotief
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10282

Exploratie

Het zoeken naar delfstoffen en energiedragers.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10571

exploratie

onderzoek, met name onderzoek van de inwendige organen (vaginaal of rectaal onderzoek). synoniem: indagatio
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Exploratie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), uitvorsching, uitpluizing.
*...PLOSIE, v. (...ën), uit-, losbarsting, knal, schok.
*...PONENT, o. (-en), [in de stelkunst] ) grootheid, zeker getal (bij de magten).
*...PONEREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik exponeerde, heb geëxponeerd), uitleggen, ophelderen; bloots...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0008.htm

exploratie

de exploratie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɛksplo'ra(t)si] Verbuigingen:   exploratie|s (meerv.) het doen van verkennend onderzoek, vooral om iets te vinden Voorbeelden:   `de exploratie van schaliegasvelden`, `olie- en gasexploratie`, `de exploratie en...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/exploratie

exploratie

[Nederlands] verkenning
Gevonden op https://quizlet.com/99049085/nederlands-flash-cards/

exploratie

verkenning (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/exploratie

exploratie

verkenning
Jaar van herkomst: 1669 (MEY )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

EXPLORATIE

1) Doorzoeken 2) Eerste onderzoek 3) Onderzoek 4) Onderzoek naar delfstof 5) Onderzoek van een land 6) Onderzoeking 7) Onderzoeking van een land 8) Opsporing 9) Verkenning
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EXPLORATIE/1

EXPLORATIE

1) Doorzoeken 2) Eerste onderzoek 3) Onderzoek 4) Onderzoek naar delfstof 5) Onderzoek van een land 6) Onderzoeking 7) Onderzoeking van een land 8) Opsporing 9) Verkenning
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EXPLORATIE/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.