Zoek op

Fashoda-incident

Bij het Fashoda-incident of Fasjoda-incident kwamen in 1898 te Fashoda of Fasjoda (thans Kodok in Zuid-Soedan) in de Soedan Franse en Britse strijdkrachten tegenover elkaar te staan, waarbij een gewapend treffen nog net werd vermeden. Dit wordt beschouwd als een climax van het laat-19e eeuwse imperialisme van de toenmalige Europese grootmachten. =...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Fashoda-incident
Geen exacte overeenkomst gevonden.