Zoek op

fidei commis

Een erfenis waarbij van een bepaald goed een extra verplichting is gesteld. In het testament wordt bepaald dat dit niet opnieuw kan vererven, of dat het in stand moet blijven.
Gevonden op https://www.overeenkomsten.nl/content/uitleg/fidei-commis/
Geen exacte overeenkomst gevonden.