Finale kwijting

Bepaling die veel voorkomt in beëindigingsovereenkomsten. Finale kwijting houdt in dat de werkgever en werknemer verklaren niets meer van elkaar te vorderen te hebben.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10077

Finale kwijting

Kwitantie waarin wordt getekend voor een algehele en definitieve (schade)regeling c.q. betaling. Mochten er achteraf feiten of omstandigheden aan het licht komen die een heropening van de zaak wettigen, dan kan een finale kwijting soms toch worden opengebroken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

finale kwijting

(finale kwijting / finaal kwijten / finaal gekweten) (balance payment / discharge) (incasso) verklaring dat een schuldenaar zijn schulden heeft voldaan en derhalve de schuldeiser dienaangaande niet meer van hem te vorderen heeft. De schuldenaar kan van de eiser verlangen dat deze laatste de ~ schriftelijk afgeeft. Gerelateerde t...
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId
Geen exacte overeenkomst gevonden.