Zoek op

Fonologisch bewustzijn

het kunnen doorzien van de klankstructuur van taal
Gevonden op http://www.steunpuntdyslexie.nl/wat-is-dyslexie/begrippen

Fonologisch bewustzijn

Abstract: Het (toenemend) vermogen (bij jonge kinderen) te abstraheren van de betekenis van taal, zich te richten op de klankvorm en te manipuleren met klanken.
Tekst: Het fonologisch bewustzijn speelt een grote rol bij het lezen en spellen. Het is dan ook belangrijk om er in de kleutergroepen aandacht aan te besteden. Dat kan door activiteiten ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364
Geen exacte overeenkomst gevonden.