Zoek op

forfait

economie: vooraf bepaald vast bedrag. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=forfait

forfait

algemeen: vooraf bepaald vast bedrag. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=forfait

forfait

economie: vooraf bepaald vast bedrag of tarief. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/forfait

Forfait

Een vast tarief.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10126

forfait

Een forfait is een bedrag of een tarief dat door de belastingdienst vooraf is vastgesteld, bijvoorbeeld het huurwaardeforfait. Het is dus onafhankelijk van de werkelijke waarde of opbrengst. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/forfait.htm

Forfait

Een forfait is een vaste, vooraf bepaalde som of tarief.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Forfait

Een vaste, vooraf bepaalde som of tarief.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

forfait

(oude rechtstermen:) misdaad
Gevonden op http://www.embregts-genealogie.nl/rechtspraak.htm

Forfait

Let op: Spelling van 1858 Fr., eene misdaad; à forfait, bij aanbesteding, aanneming
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

forfait

het forfait zelfst.naamw.Uitspraak:   [fɔr'fɛ] Verbuigingen:   forfait|s (meerv.) vast bedrag dat je bij je belastingaangifte moet aftrekken of bijtellen eigenwoningforfait  (bijtelling bij je inkomen op basis van de WOZ-waarde van je huis) Synoniem: huurwaar...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/forfait

Forfait

een vaste, vooraf bepaalde som of tarief
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/F

Forfait

Een vaste, vooraf bepaalde som of tarief. Een forfait is een bedrag of een tarief dat door de belastingdienst van tevoren is vastgesteld.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/forfait

forfait

Vast, op de wet gebaseerd bedrag dat belastingplichtigen zonder nader bewijs van hun inkomen mogen aftrekken (bijv. het arbeidskostenforfait) of daarbij moeten optellen (bijv. het huurwaardeforfait).
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=8911

Forfait

Een forfait is een vaste, vooraf bepaalde som of tarief.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_f.asp

Forfait

Forfait en forfaitair zijn termen in het Nederlands belastingrecht die worden gebruikt om aan te duiden dat in een bepaald geval niet de werkelijke situatie, maar een veronderstelde situatie de heffingsgrondslag vormt voor belasting. Men neemt bijvoorbeeld niet de reële kosten en baten die samenhangen met een bepaalde situatie als grondslag voor ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Forfait

forfait

van tevoren vastgesteld bedrag; afwezigheid op een afspraak in de sport (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/forfait

forfait

vast bedrag
Jaar van herkomst: 1847 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Forfait

Een forfait is een vaste, vooraf bepaalde som of tarief.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

FORFAIT

1) Alle kosten inbegrepen 2) Het afwezig zijn 3) Misdaad 4) Misdrijf 5) Overeenkomst 6) Vast bedrag
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/FORFAIT/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.