Zoek op

functioneel

Eng: functional [rechtswetenschap] met een bepaald specifiek doel, ter zake dienend. Bijv. de digitale recherche is een ~ onderdeel van de politie Art …
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=functioneel

functioneel

Fr: fonctionnel / fonctionnellement [rechtswetenschap] met een bepaald specifiek doel, bijv. de digitale recherche is een functioneel onderdeel van de …
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBefin.html#3212

functioneel

functioneel bijv.naamw.Uitspraak:   [fʏŋkʃoˈnel] met een functie, niet overbodig Voorbeeld:   `functionele vaardigheden`Synoniem:   doelmatig multifunctioneel  (geschikt voor verschillende doelen) © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect ges...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/functioneel

Functioneel

func·ti·o·neel bn 1 de functie betreffend 2 een (duidelijke) functie hebbend; doelmatig
Gevonden op http://www.encyclo.nl/aangedragen.php

functioneel

een taak of functie betreffend
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Functioneel

geschikt voor een bepaalde taak of functie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

functioneel

met zo weinig mogelijk geld of tijd en zoveel mogelijk resultaat vb: wij gebruiken de computer heel functioneel Synoniemen: efficiënt doelmatig
wat met de functies te maken heeft vb: die schaalvergroting is functioneel
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=functioneel

functioneel

met betrekking tot een klacht of stoornis die niet te wijten is aan een lichamelijke oorzaak
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

Functioneel

[Nederlands] Doelmatig, praktisch
Gevonden op https://quizlet.com/74252825/nederlands-flash-cards/

FUNCTIONEEL

1) Bruikbaar 2) Doelmatig 3) Zakelijk
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/FUNCTIONEEL/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.