Zoek op

Galant

Let op: Spelling van 1858 aardig, gedienstig, wellevend, beleefd, voorkomend, sierlijk, bekoorlijk, verliefd, minziek; ook een minnaar, vrijer, verliefde. Galanterie, sieraden, koopwaren ter optooijing, tooisel; aardigheid, hoffelijkheid, wellevendheid. Galant homme, een fijn beschaafd man, man naar de ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Galant

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-s), minnaar, vrijer, verliefde, cour-maker.
~, [bijvoegelijk naamwoord] (-er, -st), smaakvol gekleed; lief, aardig, hoffelijk, voorkomend; -e ziekte, venerische ziekte.
~ERIE, v. [geen meervoud] uiterst beleefd gedrag jegens vrouwen; boelering, minnehandel; geheime ziekte.
~ERIËN, v. mv. alle...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0010.htm

galant

Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; een soort wijn (848, 3v)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11096

Galant

vrijer, verliefde, man die het hof maakt aan een meisje.
Gevonden op http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/

galant

galant bijv.naamw.Uitspraak:   [xaˈlɑnt] (van mannen) erg vriendelijk en beleefd tegen vrouwen Voorbeeld:   `Hij kuste haar galant de hand.`Synoniemen:   hoffelijk, voorkomend © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'galant' komt vo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/galant

galant

hoffelijk (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/galant

galant

hoffelijk
Jaar van herkomst: 1574 (Toll. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

GALANT

1) Aanstaand of aanstaande 2) Aanstaande 3) Attent 4) Beleefd 5) Bereidwillig 6) Hoffelijk 7) Minnaar 8) Ridderlijk 9) Urbaan 10) Voorkomend 11) Vrijer 12) Welgevoeglijk 13) Wellevend
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GALANT/1

GALANT

1) Aanstaande 2) Attent 3) Beleefd 4) Bereidwillig 5) Hoffelijk 6) Minnaar 7) Ridderlijk 8) Urbaan 9) Voorkomend 10) Vrijer 11) Welgevoeglijk 12) Wellevend
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GALANT/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.