Zoek op

Gallicisme

Let op: Spelling (deels) uit 1864:
*...MUS, m. fransch taaleigen.
*...LIKAANSCH, [bijvoegelijk naamwoord] de -e kerk, naam der [bij de roomsch-katholieken] kerk in Prankrijk (in tegenstelling van de ultramontaansche).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0010.htm

Gallicisme

Een woordvorming of uitdrukking die in strijd is met de regels in een taal, wanneer het woord of de uitdrukking te letterlijk is vertaald uit het Frans. Er zijn ook woorden die alleen in het Nederlands voorkomen, terwijl zij er zeer Frans uitzien: `chique` en `en face` zijn daar voorbeelden van
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_g.htm

Gallicisme

aan het Frans ontleende taalwending
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_-ismen

gallicisme

•Een woord of uitdrukking overnemen
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/gallicisme

gallicisme

gallicisme zelfst.naamw. barbarisme Een woord of uitdrukking overnemen|overgenomen uit het Frans of vormen|gevormd naar het Frans (een zogenaamd 'barbarisme') een constructie of gezegde specifiek voor de franse taal. Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'gallicisme' komt voor ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/gallicisme

gallicisme

woord dat of uitdrukking, zinsconstructie die eigen is aan het Frans en letterlijk vertaald of gevormd naar het Nederlands (of een andere taal) wordt overgenomen en daarom beschouwd wordt als strijdig met het eigene van deze taal
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/gallicisme

gallicisme

[Nederlands] letterlijke vertaling van het Frans
Gevonden op https://quizlet.com/108323034/nederlands-flash-cards/

Gallicisme

woord, indrukking, gezegde gevormd naar het Frans of er letterlijk uitvertaald.
Gevonden op http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/

Gallicisme

Een gallicisme is een woord dat, of een zinswending of conventie die: Gallicismen komen voor in allerlei taalgebieden waarvan de inwoners contact met Franstaligen onderhouden of hebben onderhouden. In het Nederlandse taalgebied komen gallicismen meer in gesproken Belgisch-Nederlands voor dan in noordelijk en gesproken Nederlands. ==Voorbeelden van...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gallicisme

gallicisme

uit het Frans overgenomen woord of uitdrukking, in strijd met het eigen taalgebruik (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/gallicisme

gallicisme

uit het Frans overgenomen woord of uitdrukking, in strijd met het eigen taalgebruik
Jaar van herkomst: 1806 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

GALLICISME

1) Barbarisme 2) Barbarisme uit het Frans 3) Woord, strijdig met het taaleigen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GALLICISME/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.