Zoek op

Gangbare Arbeid

Hieronder wordt verstaan: alle algemeen geaccepteerde arbeid waartoe de arbeidsongeschikte ondernemer gezien zijn beperkingen met zijn krachten en bekwaamheden in staat is. Hierbij wordt geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de opleiding, achtergrond en werkervaring van verzekerde. Het UWV hanteert dit begrip om de resterende verdiencapaciteit va...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10195

Gangbare arbeid

Gangbare arbeid is een term die binnen arbeidsongeschiktheid gebruikt wordt. Bij gangbare arbeid wordt bij de bepaling van arbeidsongeschiktheid rekening gehouden met alle werkzaamheden die de verzekerde nog uit zou kunnen voeren.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_g.asp
Geen exacte overeenkomst gevonden.