geëndosseerd

Eng: endorsement vermogensrecht - een met de hand geschreven verklaring ('waarde in rekening') op de achterzijde van een wissel als vereiste voor lever...
Gevonden op http://www.vaneeckhoutteadvocaten.nl/woordenboekemb.html#13522
Geen exacte overeenkomst gevonden.