Zoek op

gediscrimineerd

Eng: discrimination [staatsrecht] situatie waarbij personen wegens hun geslacht, ras, godsdienst of levensovertuiging verschillend worden behandeld; on…
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=gediscrimineerd

gediscrimineerd

Fr: la discrimination [staatsrecht] situatie waarbij personen wegens hun geslacht, ras, huidskleur, afkomst of etnische afstamming, gezondheidstoestand…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBedes.html#2997
Geen exacte overeenkomst gevonden.