gekweten

incasso - schriftelijke verklaring van een schuldeiser dat de schuldenaar zijn schuld heeft voldaan Art 49 Boek 6 BW en 48 Boek 6 BW - Zie ook kwitant...
Gevonden op http://www.vaneeckhoutteadvocaten.nl/woordenboekkop.html#15465
Geen exacte overeenkomst gevonden.