Zoek op

gelijkheid

de gelijkheid zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [xə'lɛikhɛit] het gelijkwaardig zijn Voorbeelden:   `gelijkheid van mannen en vrouwen`, `werkstuk over gelijkheid en non-discriminatie in het recht`op voet van gelijkheid  (als gelijkwaardigen) `Wij zullen als pa...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/gelijkheid

gelijkheid

het principe dat alle mensen evenwaardig zijn en gelijke rechten hebben
Gevonden op

Gelijkheid

Het begrip gelijkheid kan onder andere verwijzen naar In de rechtsgeleerdheid In de rechtsfilosofie in de filosofie In de politiek In de logica In de wiskunde ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelijkheid

Gelijkheid

[wiskunde] - De identiteitsrelatie is het paradigmatische voorbeeld van het meer algemene concept van een equivalentierelatie op een verzameling; dat wil zeggen die binaire relaties die zowel reflexief, symmetrisch als transitief zijn. De gelijkheidsrelatie wordt ook wel antisymmetrisch genoemd. Deze vier eigenschappen bepa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelijkheid_(wiskunde)

Gelijkheid

Het sociaal-politieke gelijkheidsbeginsel waarbij geldt dat iedere burger (wettelijk) gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen heeft. Dit mensenrecht is vastgelegd in veel internationale verdragen en in de Nederlandse Grondwet verankerd in artikel 1. Het beginsel heeft vooral betrekking op gelijke behandeling naar godsdienst, ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110
Geen exacte overeenkomst gevonden.