Zoek op

genade

het niet meer kwalijk nemen vb: voor deze keer schenk ik je genade
Gods genade [de goedheid van God]
geen genade vinden in iemands ogen [het niet goedkeuren]
goeie genade [uitroep van verbazing of verontwaardiging]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=genade

Genade

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] onverplicht bewezene gunst; onverdiende weldaad; vergeving, barmhartigheid; verschooning, vergiffenis; kwijtschelding (van straf); zich op - en ongenade overgeven, zonder voorwaarde zich in 's vijands handen overleveren; op - laten drijven, (een schip) aan de golven ter prooi laten; om - ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0010.htm

genade

de vergevensgezinde goedertierenheid door God aan zondaren bewezen; vergiffenis
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Genade

Door de verdiensten van Jezus Christus aan de mensen geschonken gave, noodzakelijk voor het bereiken van het eeuwig geluk; van deze heiligmakende genade onderscheidt de kerk de dadelijke genade, oftewel de genade van bijstand, gegeven om de christelijke deugden te kunnen beoefenen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

genade

[Literatuur] gratie
Gevonden op https://quizlet.com/40723509/middeleeuwse-literatuur-flash-cards/

genade

gratie, gunst
Jaar van herkomst: 901-1000 (WPS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

genade

de genade zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [xəˈnadə] Verbuigingen:   genade|n, genade|s (meerv.) situatie dat God of iemand anders je je verdiende straf niet geeft Voorbeelden:   `God om genade vragen`, `De gevangen genomen soldaat smeekte om genade.`Gr...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/genade

Genade

[christelijk geloof] - Genade is de in het christelijk geloof gebruikte uitdrukking voor Gods welwillende toewending tot de mens, die haar hoogtepunt bereikt in de verlossing door Christus. In de christelijke theologie is genade een van de eigenschappen van God. Het is een spontane, niet verdiende goddelijke gunst. Christen...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Genade_(christelijk_geloof)

genade

gunst, vergiffenis (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/genade

GENADE

1) Absolutie 2) Barmhartigheid 3) Begenadiging 4) Bovennatuurlijke gave 5) Clementie 6) Erbarmen 7) Gena 8) Goedertierenheid 9) Gratie 10) Gunst 11) Kwijtschelding 12) Kwijtschelding van straf 13) Medelijden 14) Ontferming 15) Pardon 16) Schuldvergiffenis 17) Uiting van vergiffenis 18) Vergeving 19) Vergevingsgezindheid 20) Vergiffenis 21) Verschon...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GENADE/1

GENADE

1) Absolutie 2) Barmhartigheid 3) Begenadiging 4) Bovennatuurlijke gave 5) Clementie 6) Erbarmen 7) Goedertierenheid 8) Gratie 9) Gunst 10) Kwijtschelding 11) Kwijtschelding van straf 12) Medelijden 13) Ontferming 14) Pardon 15) Schuldvergiffenis 16) Uiting van vergiffenis 17) Vergeving 18) Vergevingsgezindheid 19) Vergiffenis 20) Verschoning
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GENADE/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.