Zoek op

Genius Loci

Genius Loci is de studievereniging voor de studenten van de studies Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning (Bsc en Msc) en Sociaal-ruimtelijke analyse (alleen Msc) aan Wageningen University. De vereniging bestaat uit meer dan 400 leden en organiseert onder andere feesten, excursies, gala`s, weekenden, speciale dagen en meeloopdagen voor d....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Genius_Loci

Genius loci

De `geest van de plek` is een begrip dat terug te voeren valt tot de klassieke (Romeinse) cultuur om de sfeer en de eigenheid van een bepaalde locatie te benoemen. Deze geest werkt door in het `verhaal van de plek`, een uitdrukking ontleend aan de rijksnota Belvedere, die gehanteerd wordt om aan te geven dat onroerend cultuurgoed de resultante vorm...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10295

genius loci

De typische aard of sfeer van een plaats die een indruk achterlaat.
Categorie: Abstracte Begrippen > milieupsychologische begrippen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Genius loci

[ architectonische termen] In de oudheid werd met 'genius loci' de beschermende geest van een bepaald gebied bedoeld; tegenwoordig gebruikt men het vooral in overdrachtelijke zin, om de 'eigenheid' van een locatie te benadrukken. De genius loci duidt in dat geval op de kenmerkend...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10776
Geen exacte overeenkomst gevonden.