Zoek op

geschil

Eng: dispute bestuurs [procesrecht] verschil van mening, twistpunt (zowel in de rechtszaal als daarbuiten) Art 6:05 Awb en 900 Boek 7 BW…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekgeo.html#14252

geschil

(mv.) Eng: disputes [rechtswetenschap] conflicten tussen partijen; twist…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekgeo.html#14253

geschil

het geschil zelfst.naamw.Uitspraak:   [xəˈsxɪl] Verbuigingen:   geschil|len (meerv.) formeel meningsverschil Voorbeelden:   `een geschil met je werkgever hebben`, `geschillencommissie`Synoniemen:   onenigheid, ruzie, controverse © Kernerman...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/geschil

geschil

toestand van kwaad zijn op elkaar vb: er is een geschil tussen die twee bedrijven Synoniemen: bonje ruzie conflict onenigheid ongenoegen onvrede wrijving stront twist
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=geschil

Geschil

Gemeenschappelijke noemer voor een werkstaking, een werkonderbreking, een uitsluiting van werknemers door de werkgever, of voor een reeks van meerdere samenhangende werkstakingen, werkonderbrekingen of uitsluitingen.
De eenheid van telling in de Statistiek Werkstakingen. Een geschil kan meerdere geschilpunten omvatten. Geschilpunten kunnen betre...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=2352

Geschil

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-len), verschil, oneenigheid, twist.
~LIG, [bijvoegelijk naamwoord] (-er, -st), oneenig.
~PUNT, o. (-en), iets waarover getwist wordt.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0010.htm

Geschil

Een in het reglement van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening en het reglement van de Ombudsman Financiële Dienstverlening gedefinieerd begrip: elke blijk van onvrede inzake financiële producten of financiële dienstverlening, tussen een consument en een of meer bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverleni...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

GESCHIL

1) Afschuw 2) Afkeer 3) Afgrijzen 4) Conflict 5) Debat 6) Dispuut 7) Geding 8) Hekel 9) Incident 10) Kwestie 11) Kijf 12) Moeilijkheid 13) Meningsverschil 14) Onverschil 15) Onmin 16) Onenigheid 17) Onenigheid over het jassen van de piepers (crypt.) 18) Pleit 19) Redestrijd 20) Redetwist 21) Ruzie 22) Scheel 23) Twistgesprek 24) Twist 25) Tweedrach...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GESCHIL/1

geschil

[Nederlands] onenigheid
Gevonden op https://quizlet.com/51568819/nederlands-flash-cards/

geschil

onenigheid
Jaar van herkomst: 1200 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Geschil

Er is sprake van een geschil als partijen serieus met elkaar van mening verschillen. Een geschil verschilt van ruzie door de mate van de daarbij getoonde emotie. In het algemeen wordt een langdurig geschil als onwenselijk gezien en wordt er gestreefd naar een oplossing. Geschillen worden dan beslecht. Maar soms is het politiek aantrekkelijk een ge...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschil

geschil

onenigheid, twist (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/geschil
Geen exacte overeenkomst gevonden.