Zoek op

gilde

Stedelijke vereniging van personen die een gemeenschappelijk doel nastreefden met eigen statuten, bestuur en rechtspraak. Koopmansgilden groepeerden handelaren, ambachtsgilden handwerkers met hetzelfde beroep. Zij bewaakten de kwaliteit van hun product en gingen onderlinge concurrentie tegen. Zie ook Hanze .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-middeleeuwen/gilde

gilde

het gilde zelfst.naamw.Uitspraak:   ['xɪldə] Verbuigingen:   gilde|s (meerv.) organisatie die de belangen van vakgenoten behartigt geschiedenis Voorbeeld:   `De gilden hebben vanaf de middeleeuwen tot het einde van de 18e eeuw bestaan.` © Kernerman Di...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/gilde

GILDE

1) Ambacht 2) Ambachtsgilde 3) Beroepsgroep 4) Beroepsvereniging 5) Bond 6) Broederschap 7) Club 8) Corporatie 9) Genootschap 10) Kliek 11) Middeleeuws broederschap 12) Middeleeuwse broederschap 13) Orde 14) Organisatie 15) Oud vakverbond 16) Oude vakbond 17) Oude vakvereniging 18) Societiet 19) Soos 20) Unie 21) Vakbond 22) Vakgenootschap 23) Vakv...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GILDE/1

gilde

vereniging van personen die het zelfde beroep uitoefenen, zowel meesters, knechten als leerlingen
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Gilde

vereniging van vakgenoten: vroeger gebruikelijk bij het schildersambacht. De 'meesterschilder' had het meeste aanzien.
Gevonden op http://huis-en-tuin.infonu.nl/doe-het-zelf/26711-schilderen-a-tot-z-in-het-

Gilde

[beroepsgroep] - Een gilde was in de tijd van het Ancien Régime een belangenorganisatie van personen met hetzelfde beroep. In sommige delen van de Nederlanden sprak men van ambachten. Gilden of ambachten hebben vanaf de middeleeuwen tot eind 18e eeuw bestaan. In een gilde werd kennis en ervaring uitgewisseld. Nieuwe gildel...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gilde_(beroepsgroep)

gilde

•een middeleeuwse beroepsorganisatie, meest op monopolie en handhaven van bepaalde standaarden gericht.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/gilde

Gilde

De vereniging van kooplui uit dezelfde stad
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

Gilde

Een gilde is van oorsprong een vereniging van personen, die een gemeenschappelijk doel nastreefden en die meestal hetzelfde ambacht uitoefenden. Zie ook; Brouwersgilde
Gevonden op http://www.bierwoordenboek.com/Gilde.ashx

gilde

Vereniging van kooplieden of handwerkers uit een stad die per bedrijfstak door middel van statuten het beroepsleven tot in details regelde: de werkuren, de kwaliteit van de producten en het bestrijden van fraude. Erkenning en reglementering gebeurden door de stedelijke overheid. De beoefenaren van een bepaald beroep waren verplicht lid te zijn.
...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Gilde

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-n), GILD, o. (-en), vereeniging van koop- of ambachtslieden, die hetzelfde beroep uitoefenen, tot één lichaam, met een bestuur en zijne eigene wetten; het hoedenmakers-, slagers-, enz.; (eertijds.) het - winnen, het meesterregt verwerven, als gildebroeder opgenomen worden.
~BIER, o. feestmaal der ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0010.htm

Gilde

Let op: Spelling van 1858 zeker besloten gezelschap, bijzonder van handwerkslieden
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

gilde

bijnaam van de dag waarop men zijn bijdrage aan het gilde moest gaan betalen. Bron: Hendrik A. Hachmer, Voor en tegen de wind
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=geu

Gilde

Samenwerkingsverband van ambachtslieden met hetzelfde beroep in een stad.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Gilde

vereniging van vakgenoten: vroeger gebruikelijk bij het schildersambacht. De 'meesterschilder' had het meeste aanzien.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10831

Gilde

Een gilde is een belangenorganisatie voor mensen die in dezelfde beroepsgroep werken. In een gilde deelden de leden ervaringen en tips met elkaar. De gilden ontstonden rond de middeleeuwen. Nieuwe leden werden via het gilde opgeleid en konden daar examens doen. Na de opleiding werd een leerling benoemd tot 'gezel' en na het doen van de meesterproef...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Gilde

gilde

middeleeuwse beroepsvereniging (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/gilde

Gilde

corporatie, deels coöperatieve, deels door het stadsbestuur verordonneerde vereniging van ambachtslieden en beroepsgroepen die de economische, sociale en politieke belangen behartigde en tegelijk een instrument was voor stedelijke productiepolitiek. In de Middeleeuwen ontstaan en nauw verbonden met het opkomen van de steden. De organisaties besto...
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

gilde

, ook wel genoemd het Gild, ambachtsvereniging met bepaalde voorrechten (opgeheven in Nederland in 1798).
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encyg.htm

Gilde

[Geschiedenis] Een vereniging van mensen met hetzelfde beroep en regels (vaak ambachtslieden of handelaren).
Gevonden op https://quizlet.com/68038885/geschiedenis-flash-cards/

Gilde

[Geschiedenis] Beroepsvereniging in een stad
Gevonden op https://quizlet.com/84815578/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.