Zoek op

goed

I het goed zelfst.naamw.Uitspraak:   [xut] 1) <woord met vage betekenis voor allerlei zaken> Voorbeeld:   `je geld en je goed`Synoniem:   voorwerp vastgoed  (onroerend goed (zoals huizen, gebouwen))Gestolen goed gedijt niet.  (ges...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/goed

goed

(mv.) Eng: biens [vermogensrecht] zaak; tastbare en niet-tastbare objecten. Bijv. het saldo van een bankrekening Art 1 Boek 3 BW - Zie ook onroe…
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=goed

goed

Fr: le bien [zakenrecht] algemene term die meestal gebruikt wordt als overkoepelende term om een vermogensrechten, zoals het eigendomsrecht, aan te gev…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBeges.html#3358

goed

(mv.) Fr: bien / (pl.) les biens [vermogensrecht] zaak of vermogensrecht. ~ zij tastbare en niet-tastbare objecten, bijv. het saldo van een bank…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBeges.html#3359

Goed

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] (beter, best), tegenstelling van slecht; heilzaam; voordeelig; deugdzaam, braaf; welwillend, toegenegen; zacht, goedaardig; goedgunstig; geschikt, bekwaam; (in den koophandel.) soliede, in vertrouwen; een - (vruchtbaar) jaar; - (mooi) weer; -e Vrijdag, de Vrijdag vóó...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0010.htm

goed

heel veel, hevig vb: die jongen is goed ziek
goed en wel [nauwelijks]
zo goed als nieuw [bijna nieuw]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=goed

goed

spullen of bezittingen vb: de spoorwegen vervoeren allerlei goederen
gestolen goed gedijt niet [wat je gestolen hebt brengt je ongeluk]
have en goed verliezen [al zijn bezit]
onroerend goed [bezittingen die niet van hun plaats kunnen, bijvoorbeeld huizen]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=goed

goed

Def.: van hoge kwaliteit
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

goed

Def.: resultaat van de toetsing als de waterkering op de peildatum minimaal ontwerpkwaliteit heeft: er wordt aan de ontwerpcriteria voldaan met gebruikmaking van toetsingsuitgangspunten en †“randvoorwaarden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

goed

Def.: juist, zoals het behoort, zoals verwacht wordt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

goed

•niet slecht.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/goed

Goed

Alles wat economische waarde heeft. Ook elektriciteit, gas of water is dus `enig goed'.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

goed

Een verzamelterm voor zaken (dingen die je vast kunt pakken, zoals een fiets en een stoel) en vermogensrechten (rechten op iets dat je niet vast kunt pakken, zoals een aandeel in een onderneming en een vordering op een wederpartij ).
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=9618

GOED

(gezondheidscentrum onder een dak) Organisatie van samenwerkende medische, verpleegkundige en paramedische zorgverleners die een ‘gezondheidscentrum onder een dak’ vormen. Het doel is de samenwerking tussen zorgverleners te stimuleren en efficiency te verhogen. Verwante term: eerstelijnsgezondheidscentrum.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

GOED

(gezondheidscentrum onder een dak) Organisatie van samenwerkende medische, verpleegkundige en paramedische zorgverleners die een ‘gezondheidscentrum onder een dak’ vormen. Het doel is de samenwerking tussen zorgverleners te stimuleren en efficiency te verhogen. Verwante term: eerstelijnsgezondheidscentrum.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Goed

[vermogensrecht] - In het Nederlandse vermogensrecht is een goed (meervoud goederen) in Boek 3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek gedefinieerd als elke zaak en elk vermogensrecht. Een belangrijk kenmerk van goederen is dat zij in beginsel overdraagbaar zijn, dat wil zeggen dat het rechtssubject dat tot een goed gerechti...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Goed_(vermogensrecht)

Goed

Goed kan meerdere betekenissen hebben. ==Goed en kwaad== ==Aanduiding== ==Stoffelijk== ==Juridisch== ==Textiel== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Goed

Goed

[economie] - Goederen zijn in de economie alle zaken die in het economisch verkeer een waarde bezitten. Goederen kunnen fysiek of niet-fysiek zijn. Dit onderscheid tussen goederen en diensten wordt wel gemaakt in het dagelijks spraakgebruik, maar niet in de economische wetenschap. Ook hoeven gelijke voorwerpen niet per se d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Goed_(economie)

goed

deugdelijk, niet slecht (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/goed

goed

zoals het moet vb: dat antwoord is goed
als ik het goed heb [als ik me niet vergis]
het is mij goed [ik heb er niets tegen]
het is wel goed met jou [ik neem je niet meer serieus]
zo goed en zo kwaad als het gaat [zo primitief als het gaat]
zo goed als nieuw [vrijwel nieuw]
voor de goede or...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=goed

goed

niet slecht
Jaar van herkomst: 901-1000 (WPS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

GOED

1) Aangenaam 2) Aanmerkelijk 3) Aantrekkelijk 4) Aardig 5) Akkoord 6) Al wat waar is 7) Artikel 8) Bagage 9) Behoorlijk 10) Bekwaam 11) Bene 12) Beschermer 13) Best 14) Beter 15) Betrouwbaar 16) Bevallig 17) Bevestiging 18) Bevorderlijk 19) Bezit 20) Bezitting 21) Billijk 22) Boerderij 23) Bon 24) Bouwland 25) Braaf 26) Bruikbaar 27) Buitengewoon m...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GOED/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.