Zoek op

gratie

strafrecht: gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van straf door de koningin als zich na de uitspraak nieuwe (persoonlijke) ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=gratie

gratie

de gratie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈxra(t)si] 1) besluit dat iemand zijn straf niet (langer) hoeft te ondergaan Voorbeeld:   `Ter gelegenheid van het eeuwfeest verleende de president alle gevangenen gratie.` 2) bij iemand uit de gratie ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/gratie

GRATIE

1) Aanlokkelijkheid 2) Aantrekkelijkheid 3) Aantrekkingskracht 4) Aanvalligheid 5) Algemene vergiffenis 6) Amnestie 7) Begenadiging 8) Bekoorlijkheid 9) Bekoring 10) Bevalligheid 11) Charme 12) Elegance 13) Elegantie 14) Fijne houding en manieren 15) Genade 16) Gezellin van venus 17) Gezelling van venus 18) Goedertierenheid 19) Goedgunstigheid 20) ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GRATIE/1

gratie

genade
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Gratie

Onder gratie of genade wordt het kwijtschelden, verminderen of veranderen verstaan van straffen die door de rechter zijn opgelegd. Amnestie betekent het volledig kwijtschelden van een straf, aan bepaalde individuen of aan allen die voor een bepaald strafbaar feit zijn veroordeeld. Gratie is niet hetzelfde als vrijspraak. Vrijspraak houdt in dat wo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gratie

gratie

• [juridisch] . het afzien van de uitvoering van een straf
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/gratie

gratie

bevalligheid - Jaar van herkomst: 1630 (WNT )
goedgunstigheid, genade - Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Gratie

Let op: Spelling van 1858 genade, gunst, bevalligheid. Gratiën, de drie bevalligheden, in de fabelleer, als: Euphrosine, Thalia en Aglaja
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

gratie

Kwijtschelding van schuld of straf verleend door de autoriteiten. Bij gratieverlening aan grote groepen spreekt men ook van amnestie of (generaal) pardon. In sommige strafstelsels betekent de gratie een kwijtschelding van schuld en straf, in andere alleen van de straf. Het VN-verdrag (BuPo) stelt dat ieder die ter dood is veroordeeld recht heeft op...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

gratie

[slang] cutty ranks; gratie; splitten = wegwezen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10856

Gratie

De bij Koninklijk Besluit verminderde, veranderde of kwijtgescholden straf. Gratie kan worden beschouwd als een verlengstuk van de (straf)rechtspleging, omdat in voorkomende gevallen zo ongewenste, niet voorziene gevolgen van een door de rechter opgelegde straf kunnen worden verminderd of weggenomen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

gratie

Als men door de rechter veroordeeld is, eventueel in Hoger Beroep is geweest en-of zelfs Cassatie ingesteld heeft, dan komt er een moment dat de straf onherroepelijk is en tenslotte ten uitvoer zal worden gelegd. In bijzondere persoonlijke omstandigheden kan men dan een gratieverzoek indienen als laatste redmiddel om aan die tenuitvoerlegging te on...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

Gratie

Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van straf door de Koningin als zich na de uitspraak nieuwe (persoonlijke) omstandigheden hebben voorgedaan die de rechter niet kende.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11034

Gratie

Gratie betekent letterlijk ‘’genade.’’ In het recht betekent het echter dat een veroordeelde niet langer zijn straf hoeft te ondergaan. Wanneer een persoon een moord pleegt, zal de politie samen met het Openbaar Ministerie proberen deze verdachte op te sporen om diegene vervolgens te vervolgen. Wanneer de verdachte daadwerkelijk wordt veroo...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Gratie

gratie

pardon; bevalligheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/gratie

gratie

gunst vb: wie uit de gratie is, krijgt weinig meer voor elkaar
kwijtschelding van straf vb: de misdadiger kreeg twee jaar gratie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=gratie
Geen exacte overeenkomst gevonden.