Zoek op

grondeigenschappen

Def.: het geheel van parameters waarmee de fysieke eigenschappen van de grond wordt beschreven ten behoeve van het vaststellen van de baggerbaarheid of andere functionele behoeften, de verwerking en opslag in depot van de gebaggerde grond.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.