Zoek op

handeling

Voor de wet is een handeling niet alleen iets dat je doet, maar ook iets dat je bewust nalaat te doen. Zo is het niet-ingrijpen als iemand verdrinkt een handeling.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/handeling

handeling

de handeling zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈhɑndəliŋ] Verbuigingen:   handeling|en (meerv.) 1) wat je doet Voorbeelden:   `de nodige medische handelingen verrichten`, `ingewikkelde handelingen om een machine te bedienen`Synoniemen:   ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/handeling

HANDELING

1) Aanbesteding 2) Acta 3) Actie 4) Actie bij arbeid 5) Akte 6) Bedrijf 7) Beraadslaging 8) Ceremonie 9) Daad 10) Deel van een toneelstuk 11) Feit 12) Gang 13) Gebeurtenis 14) Gedrag 15) Handelwijze 16) Maatregel 17) Manier 18) Manipulatie 19) Onderneming 20) Onvriendschappelijke diplomatieke daad 21) Operatie 22) Overweging 23) Stuk 24) Transactie...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HANDELING/1

handeling

Term uit de dramaturgie waarmee men zowel de materiële gebeurtenissen op het toneel afzonderlijk (de bewegingen, het spreken, de mimische uitdrukking, het verplaatsen van attributen e.d.) aanduidt, als het geheel van de gebeurtenissen op het toneel zoals dat volgens een vooraf bepaald plan verloopt. In het eerste geval spreekt men bij de speci...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Handeling

Complex van activiteiten, gericht op het tot stand brengen van een product dat een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10046

handeling

wat je met opzet doet vb: de man achter de machine verricht allerlei handelingen Synoniemen: daad verrichting
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=handeling

Handeling

Complex van activiteiten gericht op het tot stand brengen van een product dat een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Handeling

Een complex van activiteiten ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Handeling

Een complex van activiteiten, gericht op de omgeving, voor de verrichting waarvan een [overheids]orgaan op grond van attributie of of delegatie verantwoordelijkheid draagt en die door dat orgaan worden verricht of onder de verantwoordelijkheid van het orgaan door mandatering door een of meerdere organisaties of organisatieleden worden verricht.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Handeling

Een daad die gebaseerd is op een zelfstandige bevoegdheid van een actor
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Handeling

Een handeling is een complex van activiteiten (concrete werkzaamheden, dat ter vervulling van een bepaalde taak verricht wordt en dat een product oplevert.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Handeling

In de zin van Rechtshandeling. Handeling verricht met de bedoeling bepaalde rechtsgevolgen in het leven te roepen. Worden geen handelingen beoogd, dan worden die handelingen als andere handelingen geclassificeerd. (NBW titel 3.2)
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.