Zoek op

heling

strafrecht: Het bezit of de detentie van zaken verkregen door een misdaad of wanbedrijf, en waarbij de houder van deze zaak ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=heling

heling

strafrecht: persoon die zich schuldig maakt aan het strafbare feit heling door een zaak voorhanden te hebben, terwijl hij ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/heling

heling

Het gebruiken of verkopen van goederen waarvan je weet dat ze door een misdrijf zijn verkregen. Wanneer je een fiets koopt waarvan je weet dat die fiets gestolen is, maak je je dus schuldig aan heling.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/heling

Heling

Heling is het afnemen, verkopen of verhandelen van hetgeen iemand anders gestolen heeft. Vaak wil een dief het gestolen voorwerp niet zelf behouden. In dat geval zal hij of zij het aan een heler verkopen die het houdt of doorverkoopt. Door heling te bestrijden wil men ook en vooral de dieven treffen. == Nederland == Artikel 416 van het Wetboek van...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Heling

Heling

(s). Misdrijf van hem die opzettelijk enig door misdrijf verkregen voorwerp koopt, huurt, inruilt, in pand neemt, als geschenk aanneemt, of uit winstbejag verkoopt, verhuurt, verruilt, in pand geeft, vervoert, bewaart of verbergt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871
Geen exacte overeenkomst gevonden.