helling (12x)

Opzoeken
Zoek definities in 1177 woordenboeken en woordenlijsten

helling

de helling zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈhɛlɪŋ] Verbuigingen:   helling|en (meerv.) schuin oplopend of aflopend vlak op straat of in een landschap Voorbeelden:   `Doordat de auto niet op de handrem stond, is hij van de helling naar beneden gegleden.`...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/helling

helling

de afwijking van het horizontale vlak
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10445

Helling

Let op: Spelling van 1858 (scheepsb.) een eenigzins boven den grond, op een paalwerk van het water naar de landzijde toe, liggend stuk hout, van zulk eene lengte, dat de kielen der schepen, welke gebouwd of hersteld moeten worden, in hare geheele lengte daarop kunnen liggen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608

Helling

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), overhanging, schuinsche stand; schuinte; glacis; de - van een berg; (zeew.) zie SCHEEPSHELLING; OVERHELLING;
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0011.htm

Helling

Synoniem: slope (Eng)
b in het lineaire regressiemodel y = b0 + bx + e. De helling is de toename van y als x met é&...
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

helling

VOC - Scheepsbouw : schuin naar het water aflopend deel van de scheepswerf.
Gevonden op http://www.vocsite.nl/woordenlijst/index.html?of=100

helling

schuin aflopende werf voor schepen vb: het schip moet op de helling
dat plan komt op de helling te staan [gaat misschien verdwijnen]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=helling

Helling

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Helling``] 1o. Glooijing, docering of talud. 2o. H. der trekken. Zie Trekken
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0009.htm

helling

•een glooiing in het landschap.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/helling

HELLING

1) Achteruitgaand 2) Afval 3) Afrit 4) Afgang 5) Afloop 6) Berm 7) Beloop 8) Bouwplaats 9) Bouwplaats voor schepen 10) Deel van een berg 11) Deel van berg 12) Daling 13) Dijkhelling 14) Dok 15) Dossering 16) Deel van scheepswerf 17) Deel van heuvel 18) Deel van dal 19) Flauwe glooiing 20) Glooiing 21) Glooi 22) Hellend 23) Hol 24) Hoogte 25) Inclin...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HELLING/1

Helling

[geologie] - Met de dip of helling van een gesteentelaag, een breuk of foliatie wordt de gemiddelde waarde van de maximale hellingshoek van die laag bedoeld. De helling staat loodrecht op de strekking van de laag. De dip is de hoek tussen een horizontale lijn loodrecht op de strekking en het vlak van de gesteentelaag. De or...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Helling_(geologie)

helling

(helling, scheepshelling) gedeelte van een scheepswerf waarop schepen gerepareerd, onderhouden en eventueel ook gebouwd worden. [A> dwarshelling, langshelling] Op sommige plaatsen maakte men een sterk onderscheid tussen de helling als plaats waar gerepareerd werd en de werf de plaats waar schepen gebouwd werden. Zie ook: werf, reparatiehelli...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=h
Geen exacte overeenkomst gevonden.