Zoek op

huurrecht

Eng: law of rent and lease huurrecht - vakgebied dat met boek 7A Burgerlijk Wetboek samenvalt; vooral m.b.t. huur en verhuur van woon- en bedrijfsruimt…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekhom.html#14688

huurrecht

Fr: droit de louage huurrecht - rechtsgebied dat de regels bevat betreffende de huur en verhuur van woon- en bedrijfsruimte Art 1 woninghuurwet van 20 …
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBehum.html#3489

Huurrecht

[Nederland] - Het huurrecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met de huurovereenkomst. == Wettelijke definitie == De huurovereenkomst wordt geregeld in titel 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Boek 7 behandelt de bijzondere overeenkomsten. Dat betekent dat ook de algemene regels voor de ove...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Huurrecht_(Nederland)
Geen exacte overeenkomst gevonden.