Zoek op

hypotheek

pand en hypotheek: beperkt zekerheidsrecht dat ertoe strekt om op de daaraan onderworpen registergoederen een vordering ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=hypotheek

hypotheek

pand- en hypotheekrecht: beperkt zekerheidsrecht dat ertoe strekt om op de daaraan onderworpen registergoederen een vordering ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=hypotheek

hypotheek

pand- en hypotheekrecht: beperkt recht op registergoederen tot zekerheid voor de voldoening van een schuld. Indien de hypotheekgever ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/hypotheek

hypotheek

pand- en hypotheekrecht: beperkt zekerheidsrecht dat ertoe strekt om op de daaraan onderworpen registergoederen een vordering ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/hypotheek

hypotheek

de hypotheek zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [hipoˈtek] Verbuigingen:   hypo|theken (meerv.) geld dat je leent om een huis te kopen Voorbeelden:   `een aflossingsvrije hypotheek sluiten`, `hypotheekrente`, `na dertig jaar je hypotheek aflossen` © Kerner...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/hypotheek

Hypotheek

Let op: Spelling van 1858 hypotheca, Lat., pand, onderpand, grondbrief op onroerende goederen enz, geregtelijk beschreven; ook het pandregt eens schuldeischers. Hypothecarische crediteuren, schuldeischers op vast pand Hypothecariüs, Lat., hypothécaire, Fr., de houder van eenig onderpand. Hypothekeren,...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

hypotheek

Een hypotheek is een vorm van een lening, waarbij onroerend goed of een te boek gesteld schip of vliegtuig als zekerheid of onderpand voor het bij voorrang verhalen van de lening dient. ( > sparen en lenen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/hypotheek.htm

hypotheek

1. De geldsom, geldlening met een onroerend goed als pand. 2. Het zakelijk recht op een onroerend goed dat onderpand is voor de betaling van een geldschuld (Van Dale). Zie hypotheekbegrippen voor allerlei termen die met een hypotheek en de aanschaf van een woning te maken hebben. mystats(1,20702,'joostdevree','2',''); Website statistieken ho...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

Hypotheek

Zakelijk recht op een vastgoed als waarborg voor het nakomen van een verbintenis (meestal een lening). Dankzij dit recht kan de schuldeiser, wanneer de kredietnemer in gebreke blijft, prioritair worden betaald met de opbrengst van de verkoop van het gehypothekeerde goed.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Hypotheek

Een hypotheek is een zekerheidsrecht dat de bank van de eigenaar-geldlener krijgt voor het geval het mis gaat. Een onroerend goed (huis en grond, vliegtuig) dient dan als onderpand voor de financiële lening. Daarmee krijgt de bank-geldverstrekker de zekerheid dat verplichtingen (aflossingen) worden nagekomen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Hypotheek

Een hypotheek wordt afgesloten als een onroerend goed (huis en grond) dient als onderpand vooreen financiele lening. Daarmee krijgt de geldverstrekker zekerheid dat de verplichtingen worden nagekomen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Hypotheek

Langlopende lening met onroerende zaak (uw huis) als onderpand.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10265

Hypotheek

In het spraakgebruik een lening op onderpand van onroerend goed.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Hypotheek

In het spraakgebruik een lening op onderpand van onroerend goed.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Hypotheek

Zakelijk recht op een onroerend goed van een schuldenaar tot zekerheid van de nakoming van diens verbintenissen (meestal de terugbetaling van een geldschuld) tegenover een schuldeiser, die aan deze laatste een voorrang geeft boven andere schuldeisers. Dit recht wordt ingeschreven op het hypotheekkantoor.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10375

Hypotheek

Is een zakelijk zekerheidsrecht waarbij een registergoed als zekerheid dient voor de terugbetaling van een geldlening. Onder registergoederen worden onder andere verstaan woningen en grond. Als iemand een woning koopt en daarvoor geld leent, zal de geldverstrekker normaliter eisen dat de koper hypotheek geeft op de betreffende woning. Het voordeel ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

hypotheek

Een vorm van lenen die speciaal is bedoeld voor mensen met onvoldoende eigen geld die een huis willen kopen. De gekochte woning dient daarbij als onderpand voor het geval men niet meer aan de aflossing kan voldoen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Hypotheek

Het recht van hypotheek is het recht om op de daaraan onderworpen zogenaamde registergoederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen. Dit kan voor een bestaande of voor een toekomstige vordering worden gevestigd, bij notariële akte die moet worden ingeschreven in de daartoe bestemde openbare...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Hypotheek

Langlopende lening met onroerende zaak (uw huis) als onderpand.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Hypotheek

Het zakelijk recht van een geldgever op het onderpand (de onroerende zaak) van een geldnemer (de schuldenaar). Met hypotheek wordt ook vaak de eigenlijke lening bedoeld
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Hypotheek

Een hypotheek is een begrip dat in de volksmond vaak gebruikt wordt om een geldlening met als onderpand een registergoed aan te geven. Officieel heet deze lening een hypothecaire lening. Het registergoed bij een hypotheek is in de meeste gevallen onroerend goed. Zo koopt iemand bijvoorbeeld een huis, neemt hij een hypotheek bij de bank en dient het...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Hypotheek

Hypotheek

In de basis is een hypotheek een lening die gebruikt wordt voor de aankoop van onroerend goed, waarbij het onroerende goed als onderpand dient voor de lening.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_h.asp

Hypotheek

geldlening waarbij een onroerende zaak als onderpand dient.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/H

Hypotheek

[Nederlands] Geldlening (meestal een huis dat dient als onderpand)
Gevonden op https://quizlet.com/83746579/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.