Zoek op

ietsisme

het ietsisme zelfst.naamw.Uitspraak:   [itsˈɪsmə] overtuiging dat er iets is dat de wereld heeft geschapen en het leven zin geeft, zonder verdere religieuze dogma's religie © Kernerman Dictionaries. Spellingietsisme' komt niet voor in de Woordenlijst Nederlands...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ietsisme

ietsisme

het geloof dat er wel ‘iets’ is: er is meer tussen hemel en aarde, maar dat ‘meer’ is weer iets anders dan wat de traditionele godsdiensten ons willen doen geloven
Gevonden op http://neologismen.nl/category/

ietsisme

Term voor het geloof dat er ‘iets’ is tussen hemel en aarde, die midden jaren negentig van de vorige eeuw in zwang kwam om het toenemend aantal mensen mee aan te duiden die geen bepaald geloof aanhangen en ook niet meer naar de kerk gaan. Een ietsist heeft echter wel behoefte aan zingeving en gelooft dat aan al het bestaande (de schepp...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=2349

Ietsisme

geloof dat er “iets moet zijn”, maar zonder aan te geven wat dan precies.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

Ietsisme

Het ietsisme is het geloof in een metafysische kracht. Ietsisme is een algemene term voor uiteenlopende overtuigingen waarbij mensen "aannemen" dat er "iets" is "tussen hemel en aarde", zonder een welbepaalde religie aan te hangen. Een ietser is een gelovige die orthodoxe goden links laat liggen, maar voor zijn zingeving behoefte houdt aan i...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ietsisme

IETSISME

1) Geloof in bestaan van metafysische kracht 2) Geloof in het bestaan van een metafysische kracht 3) Geloof in het bestaan van metafysische kracht
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/IETSISME/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.