Zoek op

imperialisme

politiek: streven van een staat naar uitbreiding van de macht buiten de eigen staatsgrenzen, oFwel met een overwegend politiek-militair ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/imperialisme

Imperialisme

het proces waarbij landen hun macht in andere delen van de wereld uit willen breiden door gebieden te veroveren en te beheersen.
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_-ismen

Imperialisme

Het streven van een staat naar sterke uitbreiding van zijn grondgebied. Na WO II kreeg het begrip meer een culturele en economische lading dan dat er sprake is van een daadwerkelijke onderwerping van het gebied.
Gevonden op http://www.go2war2.nl/nld_begrip.asp

Imperialisme

Het vestigen van koloniën, met politieke en economische achtergronden.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_indone.htm

imperialisme

Imperialisme (van Lat. `imperium`, groot rijk) is een term voor de overheersing van kleine staten en minder machtige gebieden door grote en rijke staten. In de 16e eeuw waren o.m. Nederland, Engeland en Frankrijk dergelijke grootmachten. In de 19e eeuw kwamen daar de VS en Rusland bij. In de 20ste eeuw werd het imperialisme teruggedrongen door de d...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

imperialisme

het streven van een land naar macht in een ander gebied
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

imperialisme

streven om je machtsgebied te vergroten vb: uit imperialisme viel Duitsland Polen binnen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=imperialisme

imperialisme

het imperialisme zelfst.naamw.Uitspraak:   [ɪmperija'lɪsmə] uitbreiding van je macht door nieuwe gebieden te veroveren en andere volkeren te overheersen politiek Voorbeeld:   `het imperialisme van Europese naties in de negentiende eeuw`cultureel imperialisme ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/imperialisme

Imperialisme

[Geschiedenis] Het streven van een land om meer gebieden op de wereld te veroveren en te besturen
Gevonden op https://quizlet.com/66445348/geschiedenis-flash-cards/

imperialisme

Streven van een staat naar uitbreiding van zijn macht over andere staten of gebieden. Dit kan steunen op economische motieven (zoals het verkrijgen van grondstoffen), politieke motieven (zoals het voorkomen dat een andere staat een gebied koloniseert en daardoor zijn macht vergroot) of, daarmee samenhangend, overwegingen van nationaal prestige. Zi...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=2556

Imperialisme

Imperialisme is het proces waarbij landen hun macht in andere delen van de wereld uit willen breiden door gebieden te veroveren en te beheersen. Het overnemen gebeurt niet, zoals bij kolonialisme, alleen om de economische redenen. Het gaat ook vooral om de eigen cultuur en politiek over te brengen of te forceren op de bevolking. == Inleiding == Si...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Imperialisme

imperialisme

politiek streven naar de wereldmacht
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

imperialisme

politiek van heers- en expansiezucht (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/imperialisme

IMPERIALISME

1) Alleenheerschappij 2) Expansiedrift 3) Het streven naar macht en gebiedsuitbreiding 4) Machtsuitoefening 5) Streven naar een wereldheerschappij 6) Streven naar machts- en gebiedsuitbreiding 7) Streven naar machts-en gebieduitbereiding van een staat 8) Zucht tot uitbreiding van grondgebied
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/IMPERIALISME/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.