implementatie

[staatsrecht] invoeren, invoering. Bijv. de EG-lidstaten ~ de Europese Richtlijnen in hun wetgeving…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekhuw.html#14752

implementatie

Fr: implémenter / la mise en application [staatsrecht] invoeren, invoering. Bijv. de EG-lidstaten ~ de Europese Richtlijnen in hun wetgeving…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBehum.html#3514

implementatie

de implementatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɪmpləmən'ta(t)si] Verbuigingen:   implementatie|s (meerv.) invoering en ingebruikname van een nieuw systeem of beleid Voorbeelden:   `implementatie van nieuwe boekhoudsoftware`, `de ontwerp-, test-, en imp...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/implementatie

implementatie

diverse activiteiten en maatregelen, nodig om een informatiesysteem te introduceren, de nodige apparatuur te installeren en het geheel in gebruik te nemen(1); het realiseren van een ontwerp of de uitvoering van een plan(2); concretisering van de abstrakte notaties van een hogere programmeertaal in e...
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/implementatie

implementatie

Fase in de Nederlandse projektcyclus;de fase begint zodra een beoordeling positief voltooid is en eindigt aan het einde van de activiteiten.
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/implementatie

Implementatie

Het in gebruik nemen van een ontwikkelde methodiek in de praktijk
Gevonden op http://www.zorgbelang-noordholland.nl/woordenlijst

Implementatie

Dit betreft de trajecten en processen van invoering van systemen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10273

implementatie

(Van Lat: ten uitvoering brengen). Implementatie wordt onderscheiden van normstelling. Wanneer men spreekt van implementatie van bijv. de normen van mensenrechten, dan duidt men op het geheel aan mogelijkheden om die rechten concreet te maken, zoals door actie, diplomatieke druk, het instellen van commissies, systemen van rapportage, wetgeving e.d....
Gevonden op http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1243

Implementatie

De uitvoering van een project. 'We zijn nu heel dedicated bezig met het implementatietraject' (betekent gewoon: het moet maandag af).
Gevonden op http://www.floor.nl/management/implementatie.html

IMPLEMENTATIE

1) Bewerktuiging 2) Invoering
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/IMPLEMENTATIE/1

implementatie

een procesmatige en planmatige invoering van vernieuwingen en-of verandering van bewezen waarde met als doel dat deze een structurele plaats krijgen in het (beroepsmatig) handelen, het functioneren van organisatie(s) of in de structuur van de gezondheidszorg
Gevonden op http://www2.bsl.nl/zorgcontext/

implementatie

1. vervulling van een overeenkomst. 2. invoering van een (nieuw) systeem in een dataverwerking.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10967

implementatie

Het in de praktijk invoeren van een tevoren uitgedokterd en beproefd systeem van organisatieprincipes, werkwijzen, regels enzovoort.
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=560

Implementatie

Procesmatige en planmatige invoering van vernieuwingen en-of verbeteringen (van bewezen waarde) met als doel dat deze een structurele plaats krijgen in het beroepsmatig handelen, in het functioneren van organisatie(s) of in de structuur van de gezondheidszorg.
Gevonden op http://glossarium.regieraad.nl/Implementatie

Implementatie

Implementatie (van het Latijnse werkwoord implére, `invullen` of `vervullen`) is de invoering van een nieuw systeem, plan, idee, model, ontwerp, standaard of beleid in een organisatie. De term wordt onder andere gebruikt in de IT-wereld, in de bestuurskunde (implementatie van beleid) en in juridische context (implementatie van wetgeving). De ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Implementatie

Implementatie

Implementatie is het proces van diverse activiteiten en maatregelen die nodig zijn om bepaalde systemen en of vernieuwingen door te voeren. De term wordt voornamelijk gebruikt binnen organisaties: ‘de implementatie van ons nieuwe softwarepakket verloopt voorspoedig’. Het gaat daarbij om een cyclus in fasen. De fase begint bij het invoeren van b...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Implementatie
Geen exacte overeenkomst gevonden.