Zoek op

implementatie

staatsrecht: invoeren, invoering. Bijv. de EG-lidstaten ~ de Europese Richtlijnen in hun wetgeving. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=implementatie

implementatie

staatsrecht: invoeren, invoering. Bijv. de EG-lidstaten ~ de Europese Richtlijnen in hun wetgeving. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/implementatie

implementatie

de implementatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɪmpləmən'ta(t)si] Verbuigingen:   implementatie|s (meerv.) invoering en ingebruikname van een nieuw systeem of beleid Voorbeelden:   `implementatie van nieuwe boekhoudsoftware`, `de ontwerp-, test-, en imp...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/implementatie

implementatie

Het in de praktijk invoeren van een tevoren uitgedokterd en beproefd systeem van organisatieprincipes, werkwijzen, regels enzovoort.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/implementatie

IMPLEMENTATIE

1) Bewerktuiging 2) Invoering
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/IMPLEMENTATIE/1

Implementatie

Implementatie (van het Latijnse werkwoord implére, `invullen` of `vervullen`) is de invoering van een nieuw systeem, plan, idee, model, ontwerp, standaard of beleid in een organisatie. De term wordt onder andere gebruikt in de IT-wereld, in de bestuurskunde (implementatie van beleid) en in juridische context (implementatie van wetgeving). De ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Implementatie

implementatie

een procesmatige en planmatige invoering van vernieuwingen en-of verandering van bewezen waarde met als doel dat deze een structurele plaats krijgen in het (beroepsmatig) handelen, het functioneren van organisatie(s) of in de structuur van de gezondheidszorg
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

Implementatie

Procesmatige en planmatige invoering van vernieuwingen en-of verbeteringen (van bewezen waarde) met als doel dat deze een structurele plaats krijgen in het beroepsmatig handelen, in het functioneren van organisatie(s) of in de structuur van de gezondheidszorg.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Implementatie

Implementatie is het proces van diverse activiteiten en maatregelen die nodig zijn om bepaalde systemen en of vernieuwingen door te voeren. De term wordt voornamelijk gebruikt binnen organisaties: ‘de implementatie van ons nieuwe softwarepakket verloopt voorspoedig’. Het gaat daarbij om een cyclus in fasen. De fase begint bij het invoeren van b...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Implementatie

Implementatie

De uitvoering van een project. 'We zijn nu heel dedicated bezig met het implementatietraject' (betekent gewoon: het moet maandag af).
Gevonden op http://www.floor.nl/management/implementatie.html

Implementatie

Invoering, uitvoering
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Implementatie

Het in gebruik nemen van een ontwikkelde methodiek in de praktijk
Gevonden op http://www.zorgbelang-noordholland.nl/woordenlijst
Geen exacte overeenkomst gevonden.