Zoek op

implementeren

staatsrecht: invoeren, invoering. Bijv. de EG-lidstaten ~ de Europese Richtlijnen in hun wetgeving. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=implementeren

implementeren

staatsrecht: invoeren, invoering. Bijv. de EG-lidstaten ~ de Europese Richtlijnen in hun wetgeving. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/implementeren

implementeren

implementeren werkw.Uitspraak:   [ɪmpləmən'terə(n)] Verbuigingen:   implementeerde (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen:   heeft geïmplementeerd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen (een nieuw systeem of beleid) invoeren en in gebruik nemen Voorbeeld: ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/implementeren

implementeren

verwezenlijken, tot uitvoer brengen - een nieuw systeem invoeren in een organisatie (Bogaerts & Van der Knaap 2007)
Gevonden op http://kustveiligheid-e.wikidot.com/begrippenlijst

implementeren

verwezenlijken
Jaar van herkomst: 1983 (R84 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

implementeren

verwezenlijken (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/implementeren
Geen exacte overeenkomst gevonden.