Zoek op

impressionisme

Term ontleend aan de schilderkunst waarmee wordt aangegeven dat de kunstenaar de dingen niet weergeeft zoals ze zijn, maar zoals ze zich aan hem voordoen in een onmiddellijke en vaak kortstondige indruk, veelal onder invloed van licht, kleur en beweging. De term werd voor het eerst gebruikt in een kritiek n.a.v. de Parijse tentoonstelling van het s...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Impressionisme

Stroming in de Franse schilderkunst uit de tweede helft van de 19 gin was van de moderne kunst. Haar doel was door middel van de kleur, het effect van licht op voorwerpen weer te geven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10442

Impressionisme

Weergeven van impressies, indrukken, sfeer zonder strakke regels en wetten, 1850
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10407

impressionisme

het impressionisme zelfst.naamw.Uitspraak:   [ɪmprɛʃo'nɪsmə] kunststijl uit de late negentiende eeuw waarbij de directe impact van het kunstwerk belangrijker was dan realistische weergave kunst Voorbeelden:   `Het impressionisme in de schilderkunst ging over op ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/impressionisme

Impressionisme

[Literatuur] Stroming in literatuur en kunst (eind 19de eeuw) waarbij de indruk of impressie van de kunstenaar of auteur centraal staat.
Gevonden op https://quizlet.com/4300374/literair-historische-begrippen-deel-1-bladzijde

Impressionisme

Fr. 'impression', indruk; Lat. 'impressio', indruk van de verschijningen op de ziel: aanduiding voor een kunstrichting die tussen 1860 en 1870 in Frankrijk ontstaat. Het gaat de vertegenwoordigers ervan vooral om de subjectieve en spontane opvatting van vluchtige verschijnselen en stemmingen. Ze zijn niet zo zeer geïnteresseerd in de weergave van...
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

impressionisme

In de Salon d’Exposition van 1872 presenteerde Claude Monet een veelkleurig schilderij met de titel Impression, soleil levant (Impressie, opgaande zon). De criticus Leroy ontleende daaraan de spotnaam 'impressionisten' voor de (toen nog miskende) kunstenaars die net als Monet probeerden het optische karakter van hun onderwerp vast te houden....
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=5820

impressionisme

Stroming in de literatuur en de beeldende kunst waarbij de kunstenaar tracht weer te geven hoe de dingen om hem heen zich in een kort moment aan hem voordoen. Natuurimpressies en zintuiglijke waarneming staan centraal. Binnen de Nederlandse literatuur wordt o.a. Mei van Gorter impressionistisch genoemd.
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=7494

impressionisme

Muziek die bepaalde stemmingen opwekt, vooral door middel van de harmonie . Muzikaal impressionisme wordt geassocieerd met de muziek van Debussy .
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=8355

Impressionisme

Stroming in de Franse schilderkunst uit de tweede helft van de 19de eeuw, welke het begin was van de moderne kunst. Haar doel was door middel van de kleur, het effect van licht op voorwerpen weer te geven. (F.A.S.)
Gevonden op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf

Impressionisme

Richting in de schilderkunst vanaf ca. 1865 met als doelstelling: onmiddellijke weergave van zintuiglijke indrukken.
Gevonden op http://www.cultuurwijs.nl/cultuurwijs.nl/cultuurwijs.nl/i000681.html

Impressionisme

Kunststijl uit de tweede helft van de 19de eeuw, waarbij de kunstenaars weergeven wat hun oog of hun oor waarneemt. Bij impressionistische muziek is de stemming het belangrijkste element
Gevonden op http://www.hoorn.be/muziektermen.htm

Impressionisme

Het impressionisme is een 19e-eeuwse stroming in de moderne beeldende kunst. De stroming vond haar oorsprong in Frankrijk. Het was een vernieuwingsbeweging, niet alleen als revolterende stroming tegenover het toen algemeen aanvaarde en officieel erkende academisch classicisme, maar ook als totaal nieuwe stijltechnische conceptie. Ook in de klassie...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Impressionisme

Impressionisme

[muziek] - Het impressionisme is een stroming in de geschiedenis van de klassieke muziek die in Frankrijk ontstond als reactie op de late romantiek. De stroming heeft sterke verwantschappen met de laat-19e-eeuwse schilderkunst en literatuur. De stroming kwam tot bloei in de periode van circa 1870 tot 1910, en ging daarna mi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Impressionisme_(muziek)

Impressionisme

Het impressionisme is een kunststroming die rond 1860 opkwam in Frankrijk en zich kenmerkte door het weergeven van de werkelijkheid op een doek, zoals de schilder die op dat moment ervoer. Het ging dus niet zozeer om de perfect realistische weergave van wat de kunstenaar zag, maar meer om het vangen van het licht op dat specifieke moment. Hiermee b...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Impressionisme

impressionisme

bepaalde kunststroming (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/impressionisme

impressionisme

kunststroming
Jaar van herkomst: 1896 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

IMPRESSIONISME

1) Cultuurperiode 2) Kunstrichting 3) Kunststijl 4) Kunststroming 5) Naam van een kunststijl 6) Richting in de beeldende kunst
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/IMPRESSIONISME/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.