Zoek op

In de olie zijn

Spreekwoorden: (1914) In de olie zijn,
d.w.z. dronken, gepoetst, vet, in de neut (n<sup>o<-sup>. 1633) zijn; eig. glimmen, een glimmend gezicht hebben tengevolge van drankmisbruik. Vgl. Harreb. II, 133: mooi vet: hij is in de olie opgekookt, dit is het beeld van den nathals1); III, XCI: hij is zoo vet als olie...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1714.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.