Zoek op

in het midden laten

Spreekwoorden: (1914) Iets in 't midden laten,
d.w.z. iets onbeslist laten, vertaling van het lat. in medio (soms in medium) relinquere. De zegswijze schijnt eerst in de 19<sup>de<-sup> eeuw voor te komen. Zie Ndl. Wdb. IX, 687.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1556.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.