Zoek op

In tel zijn

Spreekwoorden: (1914) In tel zijn,
gewoonlijk met de ontkenning: niet medegerekend worden, niet geteld, niet geacht zijn; dus gelijk aan het vroegere ongeteld zijn. Vgl. het lat. aliquo numero esse, in tel zijn; mnl. enen hoghe tellen, iemand hoogachten;
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_2348.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.