indemniteitsbeginsel

verzekeringsrecht - beginsel dat een verzekerde er bij uitkering van verzekeringspenningen (financieel) niet op vooruit mag gaan. Een verzekering moet...
Gevonden op http://www.vaneeckhoutteadvocaten.nl/woordenboekins.html#14834

Indemniteitsbeginsel

Het indemniteitsbeginsel is een principe uit het verzekeringsrecht. Verzekeringen dienen om de schade te dekken: de verzekerde mag er financieel niet op vooruitgaan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Indemniteitsbeginsel

Een indemniteisbeginsel is een principe uit het verzekeringsrecht. Verzekeringen dienen om de schade te dekken: de verzekerde mag er financieel niet op vooruitgaan.
Gevonden op http://www.hypohome.nl/hypotheken/annuiteitenhypotheek/

Indemniteitsbeginsel

Het in art. 7:960 van het Burgerlijk Wetboek voor schadeverzekeringen vastgelegde beginsel dat de verzekerde krachtens de verzekering geen vergoeding mag ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. Dit is een bepaling van dwingend recht: partijen mogen hiervan niet afwijken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Indemniteitsbeginsel

Principe uit het verzekeringsrecht. Verzekeringen dienen om de schade te dekken: de verzekerde mag er financieel niet op vooruitgaan.
Gevonden op http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/informatie/begrippen

Indemniteitsbeginsel

principe uit het verzekeringsrecht. Verzekeringen dienen om de schade te dekken: de verzekerde mag er financieel niet op vooruitgaan.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/I

Indemniteitsbeginsel

(v). In de verzekeringsbranche het principe dat de werkelijke geleden schade moet worden vergoed en dat de verzekerde er niet beter van mag worden
Gevonden op http://bellevueholidayrentals.com/juridisch/
Geen exacte overeenkomst gevonden.