Zoek op

Index librorum prohibitorum

De Index librorum prohibitorum (lijst van verboden boeken) of kortweg de Index was van 1559 tot 1966 een door de Paus vastgestelde lijst van boeken die katholieken niet mochten lezen omdat ze door de rooms-katholieke Kerk verwerpelijk werden geacht. Het doel van de lijst was te voorkomen dat de leken-gelovigen zouden worden gecorrumpeerd en dat pr...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Index_librorum_prohibitorum

Index librorum prohibitorum

Lijst van boeken die op grond van gevaar voor geloof en goede zeden door de rooms-katholieke kerk zijn verboden. De rooms-katholieke kerk heeft sinds haar ontstaan altijd getracht de gelovigen te beschermen tegen haars inziens gevaarlijke gedachten en geschriften. Meestal is cen...
Gevonden op
http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Index Librorum Prohibitorum

Latijn: lijst van door de kerk verboden boeken.
Zie: hel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694
Geen exacte overeenkomst gevonden.