Zoek op

Indexatieambitie

Hoogte van de indexatie die op de lange termijn wordt nagestreefd. Bij Stichting Pensioenbelangen Xerox Amstelveen is de indexatieambitie 75%.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10255

Indexatieambitie

Hoogte van de indexatie die op de lange termijn wordt nagestreefd. Een pensioenfonds kan bijvoorbeeld voor de lange termijn een indexatie ter hoogte van tenminste 80% van het consumentenprijsindexcijfer nastreven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709
Geen exacte overeenkomst gevonden.