Zoek op

Infrastructuur

Het geheel van voorzieningen in een gebied ten behoeve van het verkeer, electriciteit, vuilafvoer, enz. Voorbeelden hiervan zijn wegen, hoogspan- ningsmasten, riool.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_brd.htm

infrastructuur

1. De in een gebied aanwezige verbindingen (wegen, waterwegen, leidingen voor olie, water, gas, telefoon enz.). 2. Het geheel van openbare voorzieningen in stad, streek of land, die het functioneren van allerlei activiteiten mogelijk maakt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_frankr.htm

Infrastructuur

Het geheel van verbindingen in een land die communicatie mogelijk maakt. Je moet hierbij niet alleen denken aan wegen, spoorlijnen en vliegvelden, maar ook aan telefoon, pijpleidingen, electriciteitsdraden, computers, enz .
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_indone.htm

infrastructuur

Infrastructuur is het geheel aan verbindingen in een bepaald gebied. Onder die verbindingen kun je rekenen alle wegen, waterwegen, spoorwegen, vliegvelden, telefoon, telex, internet en e-mail. In sommige toeristenlanden is de groei van het toerisme zo groot, dat onderhoud, uitbreiding en verbetering van de infrastructuur soms jaren achterloopt bij ...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_indone.htm

infrastructuur

Het geheel van verbindingen in een landschap.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

infrastructuur

Alle middelen waarmee personen, goederen of informatie kunnen worden vervoerd. Zoals: autowegen, spoorwegen, waterwegen, maar ook telefoonnet, kabelnet etc.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_ro.htm

Infrastructuur

Het geheel aan verbindingen die aanwezig zijn in een gebied. Voorbeelden zijn vliegveld, wegen en telefoonlijnen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_spanje.htm

Infrastructuur

Dit bestaat uit A. De in een gebied aanwezige verbindingen (water)wegen, leidingen voor aardgas, olie, water, electriciteit, telefoon, enz. en de in het gebied aanwezige industrieterreinen. B. Het geheel van openbare voorzieningen in een stad of streek die het functioneren van alle activiteiten mogelijk maken.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

infrastructuur

1. Alles wat nodig is om een land goed te laten draaien. Meestal wordt de verkeersinfrastructuur bedoeld, wegen, vliegvelden, spoorlijnen, enzovoort. 2. Het geheel van land- en waterwegen, lucht- en zeehavens en van leidingen voor telefoon, water, gas, electriciteit en riolering.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

infrastructuur

Infrastructuur is het geheel aan verbindingen in een bepaald gebied. Onder die verbindingen kun je rekenen alle wegen, waterwegen, spoorwegen, vliegvelden, telefoon, telex, internet en e-mail. In sommige toeristenlanden is de groei van het toerisme zo groot, dat onderhoud, uitbreiding en verbetering van de infrastructuur soms jaren achterloopt bij ...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

Infrastructuur

Het geheel van verbindingen in een gebied. Hiertoe behoren wegen, spoorlijnen en het vliegveld, maar ook de telefoonlijnen en het rioolstelsel.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_turkij.htm

infrastructuur

Infrastructuur is het geheel aan verbindingen in een bepaald gebied. Onder die verbindingen kun je rekenen alle wegen, waterwegen, spoorwegen, vliegvelden, telefoon, telex, internet en e-mail. In sommige toeristenlanden is de groei van het toerisme zo groot, dat onderhoud, uitbreiding en verbetering van de infrastructuur soms jaren achterloopt bij ...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_turkij.htm

infrastructuur

De verkeersvoorzieningen die nodig zijn om een bedrijf te laten functioneren.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_verkee.htm

Infrastructuur

De infrastructuur betreft middelen waar een bedrijf van gebruik maakt met de volgende basiskenmerken:
het middel heeft een relatief duurzaam of permanent karakter;
het middel is een faciliteit die in belangrijke mate onafhankelijk functioneert van het specifieke gebruik;
het middel is een voorziening voor algemeen en gemeenschappelijk g...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10043

infrastructuur

Het geheel van verbindingen in een landschap.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

infrastructuur

infrastructuur staat binnen de ICT voor het geheel van gemeenschappelijk gebruikte ICT-objecten als servers, netwerken, pc´s en applicaties.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10192

Infrastructuur

alle soorten wegen waarlangs het vervoer gaat.Dus als het ware de röntgenfoto van het landschap: alleen de `harde` delen staan er op (bijvoorbeeld het asfalt, de rails en de ondergrondse kabelverbindingen voor internet).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10211

Infrastructuur

Onder infrastructuur verstaan we de voorzieningen in een wijk of gebied, waardoor het goed kan functioneren. Bruggen, wegen, spoorlijnen, enz... vallen onder de infrastructuur.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Infrastructuur

Het geheel van wegen, waterwegen, bruggen, enzovoorts, dus de binnenlandse verbindingen in een staat, die een belangrijke voorwaarde vormen voor de opbloei van het economisch leven in de achttiende eeuw.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10429

infrastructuur

Te gebruiken voor de onderliggende fundering of de basisstructuur van een systeem of organisatie, vooral de diensten en voorzieningen die een wezenlijk deel van het leven in een stedelijke samenleving uitmaken.
Categorie: Abstracte Begrippen > begrippen in verband met technologie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Infrastructuur

Dit bestaat uit A. De in een gebied aanwezige verbindingen (water)wegen, leidingen voor aardgas, olie, water, electriciteit, telefoon, enz. en de in het gebied aanwezige industrieterreinen. B. Het geheel van openbare voorzieningen in een stad of streek die het functioneren van alle activiteiten mogelijk maken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Infrastructuur

voorzieningen in een wijk of gebied, waardoor het goed kan functioneren. Bruggen, wegen, spoorlijnen, enz. vallen onder de infrastructuur.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/I

infrastructuur

betreft alle noodzakelijke voorzieningen op het gebied van transport en communicatie om het ondernemen mogelijk te maken. Concreet betekent het de wegen, bruggen, tunnels, spoorlijnen, vliegvelden, havens, telecommunicatie etc.; alles dus dat helpt om twee of meer geografische punten met elkaar te verbinden.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

infrastructuur

zie begrippen L.6.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip09.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.