Zoek op

ingekohierd

Fr: enrôlement / enrôler [fiscaal recht] fase in de procedure van het heffen en innen van belastingen, m.n. de rechtshandeling waardoor de belasting do…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBeind.html#3570
Geen exacte overeenkomst gevonden.