Zoek op

inhiberen

verbieden
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Inhiberen

Let op: Spelling van 1858 geregtelijk verbieden. Inhibitie, geregterlijk verbod om voort te gaan, opschorting
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Inhiberen

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik inhibeerde, heb geïnhibeerd), verhinderen, verbieden.
*...HIBITIE, v. (...ën), [in het rechtswezen, bij de rechtsbedeeling] ) verbod om voort te gaan.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0012.htm

inhiberen

inhiberen werkw.Uitspraak:   [ɪnhi'berə(n)] Verbuigingen:   inhibeerde (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen:   heeft geïnhibeerd (volt.deelw.) proberen te stoppen of te verhinderen Voorbeelden:   `medicijnen om agressief gedrag te inhiberen`, `de gr...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/inhiberen

Inhiberen

remmen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11029

INHIBEREN

1) Beletten 2) Het verbieden
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INHIBEREN/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.