Zoek op

inkomenseffect

consumentengedrag - bij een vraagcurve houdt in dat door de prijsdaling de consument een reële inkomensverbetering ervaart, en dat hierdoor de gevraag…
Gevonden op http://www.economischwoordenboek.nl/woordenboekEcoine.html#2416
Geen exacte overeenkomst gevonden.