Zoek op

integraal

rechtswetenschap: allesomvattend, geheel, volledig. Bijv. sommige verdragen maken ~ deel uit van het recht en ze kunnen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/integraal

integraal

integraal bijv.naamw.Uitspraak:   [ɪntəˈxral] als iets alles omvat Voorbeeld:   `integraal gezondheidsbeleid`Synoniemen:   volledig, in zijn geheel © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'integraal' komt voor in de Woordenlijst Ne...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/integraal

INTEGRAAL

1) Algeheel 2) Allesomvattend 3) Bestaande op zichzelf 4) Een geheel uitmakend 5) Een geheel zijnde 6) Geheel 7) Helemaal 8) In zijn geheel 9) Onaflosbare Nederlandse staatsschuldbrief 10) Onverkort 11) Op zichzelf bestaande 12) Plenair 13) Schuldbrief 14) Volledig 15) Voltallig 16) Wiskundige grootheid 17) Wiskundige term
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INTEGRAAL/1

integraal

• [wiskunde] limiet van de som van onbepaald afnemende termen. •voltallig, geheel: -grale publicatie (bw) (bn).
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/integraal

Integraal

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijvoegelijk naamwoord] op zich zelf bestaande, geheel.
~REKENING, v. rekenwijze die door vergelijking der oneindig kleine deelen de eindige grootheden weder voortbrengt, waaruit de eerste ontstonden.
*...GRALEN, mv. werkelijke schuld (nederlandsche staatsschuld).
*...GREREN, [bedrijvend werkwoo...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0012.htm

integraal

volledig
Jaar van herkomst: 1814 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

integraal

in zijn geheel
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

integraal

Volledig, er ontbreekt niets aan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

Integraal

Het bijvoeglijke naamwoord ‘integraal’ wordt gebruikt als iets allesomvattend is, er ontbreekt niets. Synoniemen van integraal zijn: voltallig, algeheel, helemaal, volledig, onverkort. De term wordt veel gebruikt in de politiek, bij het maken van beleid ‘de oplossing van het fileprobleem vraagt om een integrale aanpak’. Ook komt het begrip ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Integraal

integraal

wiskunde functie die een gegeven functie als afgeleide heeft (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/integraal

integraal

in zijn geheel, zonder dat er iets ontbreekt vb: de werken van Multatuli zijn integraal uitgegeven Tegenstellingen: deels gedeeltelijk partieel
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=integraal
Geen exacte overeenkomst gevonden.